YHTEYS-
TIEDOT

Tietosuojaseloste ja evästeet

FASTPRO OY:N ASIAKASREKISTERI

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on

Rekisterin nimi

 Oy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella. Rekisterissä käsitellään ainoastaan nimi- ja yhteystietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

 • asiakassuhteiden hoito ja kehittäminen
 • asiakassuhdeviestintä
 • palveluiden myynti ja toteutus
 • maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely
 • rekisterinpitäjän palvelujen markkinointi
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen

Käsiteltävät henkilötiedot

 • asiakkaan etu- ja sukunimi sekä yhteystiedot
 • varauksia koskevat tiedot
 • maksutapa-, laskutustiedot
 • tieto siitä, jos asiakas on kieltänyt suoramarkkinoinnin
 • tieto siitä, jos asiakas on suostunut suoramarkkinointiin
 • tiedot palvelujen käytöstä ja ostoista
 • asiakkaan toiveita koskevat tiedot
 • asiakaspalautetiedot
 • erityisruokavaliot

Mistä henkilötiedot saadaan

 • rekisteröidyiltä itseltään
 • palveluiden käyttäjiltä
 • mahdollisista ulkopuolisista rekistereistä, joille asiakas on antanut suostumuksensa

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Asiakasrekisterissä olevia tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Asiakkuus katsotaan päättyneeksi, jos asiakas ei ole käyttänyt palveluita 2 vuoteen. Tiedot poistetaan tämän jälkeen 1 kk kuluessa. Säilytysajoissa otetaan huomioon kirjanpitolain vaatimukset tositteiden säilyttämisestä.

Rekisteröidyn oikeuksista

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus:

 • saada pääsy henkilötietoihin
 • tietojen oikaisuun
 • tietojen poistamiseen
 • käsittelyn rajoittamiseen
 • vastustamisoikeus
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.


Tietoa evästeiden käytöstä

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Yritys kerää tietoja sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä, kehitetään liiketoimintaa ja kohdennetaan markkinointia.
Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan.

Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esimerkiksi Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Copyright © 2024 Curry Palace